การรักษาที่มีศักยภาพ

การแข็งตัวของหลอดเลือดแดงนั้นเชื่อมโยงกับความเสียหายของ DNA และความเสียหายของ DNA นั้นเป็นเส้นทางที่เปิดใช้งานโดยตัวแทนจำนวนมากรวมถึงการสูบบุหรี่และไขมัน เมื่อเปิดทางเดินนี้มันจะขับพยาธิสภาพที่เกี่ยวข้องกับความชราถ้ามีความเสียหายมากพอหลอดเลือดแดงก็จะสะท้อนออกมาในที่สุด การใช้สเปคโทรสเซลล์มีความเครียดและตายไปพวกมันจะปล่อย PAR

ซึ่งจะไปจับกับไอออนของแคลเซียม เมื่อปล่อยออกมา PAR จะเริ่มดึงแคลเซียมออกมาเป็นหยดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งติดอยู่กับส่วนประกอบในผนังหลอดเลือดแดงที่ให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงที่ซึ่งพวกมันก่อตัวเป็นผลึกที่สั่งและแข็งตัวทำให้หลอดเลือดแข็งตัว เราไม่เคยคาดการณ์ได้เลยว่ามันเกิดจาก PAR ในขั้นต้นเป็นการค้นพบโดยบังเอิญ แต่เราติดตามมันและนำไปสู่การบำบัดที่มีศักยภาพ จากการค้นพบการเชื่อมโยงระหว่างความเสียหายของ DNA, PAR, กระดูกและหลอดเลือดแดงกลายเป็นปูนนักวิจัยจึงมองหาวิธีในการปิดกั้นเส้นทางนี้ผ่านการใช้สารยับยั้ง PARP เราต้องหาโมเลกุลที่มีอยู่ซึ่งราคาถูกและปลอดภัยมิฉะนั้นจะต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะได้รับการรักษา หากมีบางสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าปลอดภัยในมนุษย์การเดินทางไปที่คลินิกจะเร็วขึ้นมาก