ความสำคัญของการได้ยินเพื่อความสมดุล

ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอิสระจากการตกหล่นแม้สำหรับผู้ที่ไม่เวียนศีรษะอย่างไรก็ตามเหตุผลที่ไม่เคยมีความเข้าใจที่สมบูรณ์แม้ว่าจะเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับหูชั้นใน เสียงที่เราได้ยินส่งผลกระทบต่อความสมดุลของเราโดยการให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเราใช้ข้อมูลเสียงเพื่อรักษาสมดุลของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ความรู้สึกอื่น ๆ ความสมดุลมีความซับซ้อน

และเกี่ยวข้องกับการประสานงานของปัจจัยการรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่แตกต่างกันหลาย ๆ อย่างเมื่อผู้คนตกสู่บาปแพทย์มักให้ความสำคัญกับปัญหาการมองเห็น ตรวจสอบว่าเส้นประสาทส่วนปลายอยู่ที่เท้าและกระดูกและไม่สนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน การทบทวนนี้เน้นถึงความสำคัญของการได้ยินเพื่อความสมดุลของเรา และเนื่องจากการสูญเสียการได้ยินนั้นรักษาได้การได้รับการตรวจการได้ยินจึงเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญยิ่ง ที่ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและความสมดุล พวกเขาดูบทความทางการแพทย์ 28 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมากกว่า 700 คน การศึกษาจำนวนมากมุ่งเน้นไปที่สาขาที่แพทย์ผู้รักษาน้ำตกมักจะไม่พบเช่นวิศวกรรมเสียงวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ฟิสิกส์และจิตวิทยา ผู้เขียนรวมการศึกษาทั้งหมดและมองหาแนวโน้มในข้อมูล