เครื่องมือจีโนมกลายเป็นกุญแจสำคัญ

แหล่งอาหารของโลกจะปลอดภัยมากขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมอาหารเปลี่ยนไปสู่การหาลำดับจีโนมที่มีความละเอียดสูงและมีความละเอียดสูงซึ่งจะตรวจสอบ DNA เต็มรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับทั้งหมดในครั้งเดียว การย้ายเพื่อทำให้การจัดลำดับแพร่หลายแพร่หลายจะนำไปสู่การตรวจจับเชื้อที่เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอเชื้อก่อโรคในอาหารที่มีผลกระทบด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก

ซัลโมเนลล่าอาจจะไม่รุนแรงหรืออาจทำให้เสียชีวิตเนื่องจากความรุนแรงของมันขึ้นอยู่กับ serotypes ของซาลโมเนลล่ารูปแบบที่แตกต่างกันและนั่นคือสิ่งที่เรากำลังพยายามค้นหาบทความนี้อธิบายถึงวิธีที่อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกควรใช้วิธีทางโมเลกุลบ่อยขึ้นสำหรับการย่อยและสร้างลักษณะของเชื้อ Salmonella เพื่อการจัดลำดับจีโนมแบบใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถวิเคราะห์วงกว้างของจีโนมที่กว้างขึ้น