เศรษฐกิจโลกชะลอตัวผลกระทบของสงครามการค้า

เศรษฐกิจไทยถึงก้าวที่แข็งแกร่งที่สุดในปีพ. ศ. 2561 นับตั้งแต่ปี 2555 โดยมีอัตราการขยายตัวของ GDP ที่ 4.5% และส่งผลให้อัตราการว่างงานต่ำเพียงร้อยละ 0.9 ในขณะที่มีการคาดการณ์ว่าจีดีพีในปี 2562 จะลดลงเหลือ 4.3% แต่การคาดการณ์ของกรคาดการณ์ว่าในระดับบุคคลการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนจะยังคงอยู่ที่ 5.5 เปอร์เซ็นต์อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

จะผลักดันให้เงินเดือนของจริงลดลงเหลือ 3.9% จาก 4.5% ในปี 2561 มานะโลฮาเตะนนท์กรรมการผู้จัดการของกรเฟอร์รี่ประเทศไทยกล่าวว่า การขึ้นเงินเดือนแบบเส้นตรงอาจเป็นผลมาจากการเติบโตของจีดีพีที่คาดการณ์ไว้ต่ำลง ธุรกิจกำลังใช้ท่าทีอนุรักษ์นิยมมากขึ้นสำหรับปี 2562 โดยมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวผลกระทบของสงครามการค้าที่อาจเกิดขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและการเลือกตั้งทั่วไป